Red de Vloot

€ 3,00

Na maanden stil gelegen te hebben kon vanaf medio juni 2020 alleen gevaren worden met minder gasten dan waar de schepen voor ingericht zijn. Er werd te weinig geld verdient voor de regelmatige keuringen en het onderhoud van de schepen. Ook dekking voor kosten als aflossing van de scheepshypotheek en rente zijn vaak niet verdiend. Uit inventarisatie onder de Harlinger vloot blijkt dat de kostenplaatsen waar de ondernemers grote bedragen tekort komen erg verschillend zijn. Maar het beeld dat naar voren komt is duidelijk: iedereen zit heel erg moeilijk. De verliezen liggen tussen 50% en 90% omzetverlies.

Bij restaurant Zeezicht kunt u ook de bruine vloot steunen. Wij verkopen het red de vloot bier per flesje zonder winst.